Erelid Kees Hoppenbrouwers overleden

Bedroefd nemen wij afscheid van ons oud-lid en gewaardeerd ere-lid

KEES HOPPENBROUWERS
Hij overleed op 29 juli 2017 in de leeftijd van 92 jaar.

Kees was vanaf de oprichting van ons koor in 1983 lid van ons koor. Zijn leeftijd dwong hem eind 2001 als zanger af te zien van verdere deelname aan onze kooractiviteiten en eindigde zijn lidmaatschap.
 De eerste 6 jaar van ons bestaan was Kees bestuurslid en vicevoorzitter van ons koor. Naast het muzikale aspect hechtte Kees veel waarde aan de kameraadschap en het sociale gebeuren binnen ons koor, waarop hij een onuitwisbare en positieve uitstraling had.
Als erelid bleef Kees de ontwikkelingen van ons koor tot het laatste moment met veel belangstelling volgen en was hij als enigszins mogelijk aanwezig bij gebeurtenissen en optredens van ons koor. Ook dan liet hij niet na te wijzen op het belang van kameraadschap als pijler voor de samenzang in ons koor.

Met Kees verliezen we behalve een grote fan een goede vriend, die we in dankbare herinnering van het Rosmalens Mannenkoor in ere houden.
Tijdens de uitvaartdienst op vrijdag 4 augustus 2017 in de kathedrale basiliek St. Jan van den Bosch doen we Kees muzikaal uitgeleide.

Ons medeleven gaat uit naar de kinderen, klein-, en achterkleinkinderen van Kees; wij wensen hen veel sterkte bij het verlies van hun vader en opa.

Oud-koorlid Fer Keijzer overleden

Fer KeijzerOns oud-koorlid Fer Keijzer is op donderdag 23 februari onverwacht overleden in de leeftijd van 84 jaar.

Fer was vanaf de oprichting in 1983 gedurende 30 jaar als bariton en actief lid betrokken bij ons koor.
Vele jaren maakte hij de pentekeningen voor de affiches en programmaboekjes van onze kerstconcerten.

Met Fer verliezen we een goede vriend en een oud-kernlid, die we in de herinnering van het Rosmalens Mannenkoor in ere houden.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Joke, zijn kinderen en kleinkinderen; wij wensen hen veel sterkte bij zijn overlijden.

Tijdens de afscheidsdienst op donderdag 2 maart in de Laurentiuskerk te Rosmalen, zullen wij Fer muzikaal uitgeleide doen.

Uitvoering van de “Canto General” uitgesteld!

Canto Beeldmerk 1c 440x235Vanwege ziekte van onze dirigent Fred van de Grint zijn we genoodzaakt de bijzondere uitvoering van de Canto General, die in onze concertagenda gepland staat voor 6 en 7 mei 2017, uit te stellen.

Op de grens naar het nieuwe jaar 2017 werd Fred overvallen door een lichamelijke aandoening, waardoor hij al zijn aktiviteiten heeft moeten onderbreken. Dat betreft ook de muzikale leiding en het dirigentschap van ons koor. Naar verwachting zal herstel enige tijd nemen, waarbij absolute rust noodzakelijk is.