2010 Koren op de Rosmolen, een nieuw korenfestival

Première van het korenfestival “Koren op de Rosmolen”.

 

De deelnemende koren aan de allereerste Koren op de Rosmolen waren:

Vocaal Ensemble All Women, Rosmalen
Operette Rosmalen, Rosmalen
Vughts Mannenkoor, Vught
Vocaal Ensemble Dubbel Zes, Rosmalen
Rosmalens Mannenkoor