Repertoire

Hieronder kunt u enkele fragmenten beluisteren uit het repertoire van het Rosmalens Mannenkoor. Leuk is als u weer een keertje terug komt kijken. Met enige regelmaat verversen wij onze fragmenten zodat u een beeld krijgt van de kwaliteiten van het Rosmalens Mannenkoor. Wij wensen u veel luisterplezier …

Op 11 mei 2013 hebben we als gast van het koor Blij Rondeel uit Leuven samen met Blij Rondeel een Twee-koren-concert gegeven in de Sint Franciscuskerk te Leuven. Bij dit concert hebben we onder andere onderstaande liederen gezongen, die tijdens dit concert zijn opgenomen.

Kyrie uit de Misa Criolla ( A. Ramirez)

 

Die Nacht (F.P. Schubert)


Die zwölf Räuber (Alexander Imjalof)


Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré)


Komt vrienden in het ronde (bew. J. Schouten)


Voy a Vivir (uit Canto General; bewerking)

 

Andere bekende onderdelen van ons repertoire

Opgenomen op 17 augustus 2013 door Bert Kerkhof tijdens een eucharistieviering in de kerk van Alem.

Izje Cherovimy (D.S. Bortnjanski)

Otsje Nasj (onze Vader)