Repertoire

Hieronder kunt u enkele fragmenten beluisteren uit het repertoire van het Rosmalens Mannenkoor. Leuk is als u weer een keertje terug komt kijken. Met enige regelmaat verversen wij onze fragmenten zodat u een beeld krijgt van de kwaliteiten van het Rosmalens Mannenkoor. Wij wensen u veel luisterplezier …

Op 11 mei 2013 hebben we als gast van het koor Blij Rondeel uit Leuven samen met Blij Rondeel een Twee-koren-concert gegeven in de Sint Franciscuskerk te Leuven. Bij dit concert hebben we onder andere onderstaande liederen gezongen, die tijdens dit concert zijn opgenomen.

Die Nacht (F.P. Schubert)


Die zwölf Räuber (Alexander Imjalof)


Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré)


Komt vrienden in het ronde (bew. J. Schouten)


Voy a Vivir (uit Canto General; bewerking)

 

Andere bekende onderdelen van ons repertoire

Opgenomen op 17 augustus 2013 door Bert Kerkhof tijdens een eucharistieviering in de kerk van Alem.

Izje Cherovimy (D.S. Bortnjanski)

Otsje Nasj (onze Vader)