Dank je wel!

“Want zonder vrienden kan ik niet” zong Boudewijn de Groot reeds in 1966.
Vrienden die luisteren en vrienden die helpen.

Ook het Rosmalens Mannenkoor kan niet zonder zijn Vrienden.
Als koor weten we ons gesteund door een brede vriendenkring. Hun regelmatige en trouwe bezoek van onze optredens en concerten inspireert ons om te blijven werken aan verbetering van onze zangprestaties en de vernieuwing van ons repertoire zodat dit boeiend en aantrekkelijk blijft.

Naast luisterende vrienden zijn er ook vrienden die ons financieel steunen.
Wij danken onze sponsoren, adverteerders en donateurs voor hun bijdrage. Want sinds de oprichting in 1983 bekleedt het Rosmalens Mannenkoor, zowel in muzikaal als sociaal opzicht, een respectabele positie binnen Rosmalen. Die positie willen wij ook in de toekomst met nieuwe optredens gestand doen.

De financiële bijdragen van onze vrienden gebruiken wij om te investeren in o.a:

  • goede akoestische locaties om op te treden,
  • podiumelementen voor optredens,
  • geluid- en lichtvoorzieningen,
  • instrumentale begeleiding bij optredens,
  • aantrekken van solisten,
  • aantrekken en opleiden van nieuwe leden,
  • algemene kwaliteitsverbetering van onze zang,
  • publiciteit genereren middels drukwerk en website.

Wij zingen graag in Rosmalen, in Den Bosch en in de regio.
Het is van belang dat de zangcultuur van ons mannenkoor blijft bestaan in Rosmalen, zowel voor de leden zelf als voor ons publiek.

Wij zijn iedereen dankbaar die ons daarmee helpt!