Donateurs

Ons koor wordt ook gesteund door een aantal donateurs. Dit zijn mensen die het Rosmalens Mannenkoor een warm hart toedragen. Hun financiële bijdrage wordt ingezet om de kwaliteit van ons koor en onze optredens te verbeteren.

Ieder jaar maken zij hun bijdrage over naar:

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0144 5043 24
Ten name van: Rosmalens Mannenkoor

Bovendien is er een groep mensen die ons steunt via de Vriendenloterij. Deze manier van steunen is kosteloos en vraagt maar weinig moeite.

De Vriendenloterij schenkt namelijk een deel van de inkomsten uit de lotenverkoop aan diverse goede doelen, stichtingen en verenigingen. U kunt zelf (via internet) bij de vriendenloterij aangeven dat u wilt dat het Rosmalens Mannenkoor door de Vriendenloterij gesteund wordt.

Dat hoeft u maar eenmalig te doen; zolang u meespeelt steunt u zonder moeite en zonder kosten ons koor!