2017 Gastkoren bij de 7e Koren op de Rosmolen

Op zaterdagavond 14 oktober 2017 was het voor de 7e keer dat we ons korenfestival organiseerden. Ook dit jaar in sociaal-cultureel centrum Perron-3 in Rosmalen. Om 18.45 uur werd de opening verricht door de Rosmalense wethouder Jos van Son.
De organisatie van deze avond lag in de vertrouwde handen van het productieteam, bestaande uit onze leden Willem Bont en Gerrit Schwarze. 
Bijzonder is dat de 5 gastkoren van dit jaar voor de eerste keer meewerkten aan ons korenfestival.
Deelnemende koren waren:

2016, 6e Koren op de Rosmolen op 8 oktober

Klokslag 19.00 uur opende de voorzitter van het Rosmalens Mannenkoor, Jim van Brakel, deze 6e editie van” Koren op de Rosmolen.”
Na een hartelijk welkom aan alle zangers, zangeressen en bezoekers was met het gezamenlijk gezongen lied “Sing,sing,sing” – hoe toepasselijk – de opening van deze Koren op de Rosmolen een feit.
De organiserende projectgroep van deze avond bestond uit onze leden Kees Sieben, Leo Maas en Bas Bevaart.
De avond werd afgesloten om ca. 22.30 gevolgd door een plezierige nazit van publiek en zangers.

In het fotoalbum van deze avond vind u een beeldverslag. 

Dit jaar namen aan Koren op de Rosmolen deel: 

2015 5e Koren op de Rosmolen

Dit jaar viert Rosmalen haar 1200 jarige bestaan. 
Van de 1200 jaar Rosmalen vult het Rosmalens Mannenkoor inmiddels 32 jaren met fraai gezongen muziek en levert op die manier een bijdrage aan het culturele leven in het dorp. En sinds 2010 speelt daarbij ook een belangrijke rol het jaarlijkse korenfestival Koren op de Rosmolen dat het Rosmalens Mannenkoor dit jaar voor de 5e keer organiseert.

Op zaterdagavond 24 oktober was het dit jaar dat dit korenfestival in de prettige ambiance van Perron-3 werd gevierd in een goede en plezierige sfeer.  
Behalve het Rosmalens Mannenkoor gaven deze avond 4 gastkoren muzikaal acte de présence.

2014, 4e Koren op de Rosmolen

Dit jaar voor de vierde maal ons festival Koren op de Rosmolen op zaterdag 4 oktober (2013 hebben we overgeslagen i.v.m. onze jubileumuitvoering van “Ode aan het Drinklied”).
De organisatie van deze avond lag in handen van een projectgroep bestaande uit onze koorleden Kees Sieben, Paul de Wildt, Leo Maas en Cor Gloudemans. Mede dankzij de medewerking van meerdere dames van de leden, die optraden als gastvrouw voor de gastkoren of zorgden voor de toegangscontrole en de kaart- en consumptiemuntenverkoop, verliep de organisatie gesmeerd en werd het een geslaagde en succesvolle avond.

Om 18.45 verwelkomde voorzitter Ad de Kort gastkoren en publiek en vroeg wethouder Geert Snijders uit Rosmalen de opening te verrichten.

2012 Koren op de Rosmolen

Dit jaar de 3e editie van ons korenfestival op zaterdagavond 27 oktober. Wederom in Perron-3. Een projectgroep bestaande uit onze leden Cees Buijs (projectleider), Frank Bos, Bas Bevaart, Paul van Dijk en Frans Govers had de organisatie van deze avond ter hand genomen. Het slagen van de avond was bovendien mogelijk dankzij de facilitaire medewerking van Theo van de Plas en Wim Bossink. Maar ook in het bijzonder door de ondersteunende bijdrage van meerdere dames van onze leden als gastvrouw, of bij de kaart-/muntenverkoop en ontvangst van het publiek.
Om 18.45 uur opende voorzitter Ad de Kort de avond met een hartelijk welkom aan de gastkoren en aan alle bezoekers. Hij onderstreepte wat Koren op de Rosmolen wil zijn: een ontmoeting van en met een verscheidenheid aan koren, ieder met hun eigen specifieke karakter en stijl; om zo te genieten van een breed en divers repertoire aan boeiende, spannende en sprankelende koormuziek. En dat binnen een ontspannende en plezierige sfeer. Hij wenste koren en bezoekers een aangename avond. 
Hierna nodigde hij Kees Hoppenbrouwers, ere-lid van het Rosmalens Mannenkoor, uit om de start van deze Koren op de Rosmolen te verrichten.
Kees vertelde dat hij vooral de vriendschap een goede sfeer binnen het koor ervaren had als een belangrijke peiler onder het succes van eeen koor. Met de wens en de oproep om naast de kwaliteit van de zang ook de vriendschap tussen leden onderling in de koren te onderhouden en te koesteren, gaf hij met een forse klap op de gong het sein aan het begin voor de koor-optredens.