Erelid Paul van Dijk overleden.

Paul van Dijk, erelid van ons koor, is op vrijdagmiddag 17 april 2020 tot ons grote verdriet overleden. Paul werd 69 jaar. Vanaf de oprichting in februari 1983 was Paul lid van ons koor. Vanwege zijn slechte gezondheid moest hij zich het afgelopen jaar – geheel tegen zijn zin – regelmatig afmelden voor de repetities. Deelname aan het laatste Kerstconcert was voor hem ook niet meer haalbaar. Om reden van zijn gezondheid heeft Paul zijn lidmaatschap na 37 jaar in februari beëindigd. Vanwege zijn bijzondere verdiensten is Paul met algemene stemmen van de leden benoemd tot erelid van ons koor, waarbij hem de bijbehorende Oorkonde is overhandigd.

Paul was gedurende 15 jaar lid van het bestuur en als voorzitter van de muziekcommissie verantwoordelijk voor het muzikale beleid; hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van het koor en de ontwikkeling van de zangkwaliteit. Ook buiten het bestuur was Paul bijzonder actief voor ons koor.
Met dankbaarheid en in een goede herinnering aan zijn vriendschap brengen we Paul bij de uitvaart op vrijdag a.s. een laatste afscheidsgroet en zullen we hem uitgeleide doen. 

Onze oprechte gevoelens van medeleven zijn bij Ellen, Tommy en Anthea, Sander en Annemarie, Claudia en kleinkinderen.