9e Koren op de Rosmolen op zaterdagavond 15 april 2023

Vanwege corona waren we tot onze spijt genoodzaakt het korenfestival Koren op de Rosmolen, dat gepland stond voor 28 april 2020 te annuleren. In 2018 hebben we ons korenfestival voor de laatste keer georganiseerd. 
Het succes van het festival in dat jaar en van de voorgaande jaren is voor ons een extra motivatie om de organisatie van ons korenfestival ook nu weer op te pakken.
Een projectgroep heeft vol enthousiasme  de draad opgepakt en heeft voorbereidingen getroffen om ook van dit 9e korenfestival een succesvolle, plezierige, muzikale ontmoeting te maken voor koren en publiek. 
Op zaterdagvond 15 april 2023 organiseren wij wederom een “Koren op de Rosmolen”, nu voor de negende keer. Aanvang om 20.00 uur.
 Graag nodigen wij u uit om ons korenfestival bij te wonen. Ook nu zal het festival gehouden worden in de zalen van partycentrum “De Kentering”, Dorpsstraat 54 te Rosmalen. 
Toegangskaarten à € 10,- voor dit evenement kunt u verkrijgen via leden van ons koor, via email ticket@rosmalensmannenkoor.nl , bij de Primera winkel in centrum Rosmalen, of telefonisch bij onze penningmeester 073 5213380.

Aan dit festival werken als gastkoor mee: het Barbershopkoor Quadruppel uit Uden, en uit Rosmalen het Hevo-koor , Koor op Toon en zanggroep Puur. 
We stellen ze aan u voor.

Koren zingen de sterren van de hemel in Markant

BARBERSHOPKOOR QUADRUPEL
is ontstaan vanuit het CKVU: Centrum Kunstzinnige Vorming Uden. In 2005 organiseerde zangpedagoge Liesbeth Schins dit 13-koppig barbershopkoor. Velen van hen zijn er vanaf de oprichting bij betrokken. Het geringe aantal wisselingen geeft aan, dat het onderling wel goed zit, ze hebben plezier in het zingen met elkaar en dat plezier groeit nog steeds. 
Wat heeft een kapperszaak met zang te maken, vraagt u zich wellicht af.
Mannen ontmoetten elkaar bij de kapper om geknipt en geschoren te worden. In de USA, met de rijke traditie van zang tijdens het zware werk op de plantages, ging men ook zingen bij de kapper om de wachttijd te doden. Iemand begon te zingen, een tweede stem viel bij enzovoort. Er werd gezongen zonder begeleiding.

Hevo-koor Rosmalen

Het HEVO-Koor uit Rosmalen werd opgericht op 15 januari 1971 en bestond toen uit 17 leden. In de eerste jaren was het repertoire Nederlandstalig en werd er 1-stemmig gezongen. Momenteel heeft het koor 47 leden met Henk de Winkel als dirigent en met Coby Wagemans aan de piano.

Het HEVO-koor zingt meerstemmige evergreens en licht klassieke muziek in diverse talen. Mede daardoor neemt het koor deel aan korendagen, verzorgt het optredens in o.a. verzorgingshuizen en verleent medewerking aan de kerst- en paasviering van HEVO. Voor contact mail naar: annerietvera@home.nl 

KOOR OP TOON

Koor op Toon is een (klein) gemengd koor uit Rosmalen wat met veel plezier zingt. Vooral mooi Nederlandstalig met een knipoog naar Engelstalig. Wij werken veel aan ademsteun en onze nummers worden 3, 4 tot 5 stemmig gezongen. Als onze Karen Roelofs niet meezingt begeleidt zij ons aan de piano.
Wij nemen samen onze beslissingen en staan onder muzikale leiding van Marij van Heijster.

ZANGGROEP PUUR

Zanggroep Puur

Zanggroep Puur o.l.v. El Lenssen uit Rosmalen is een dynamische zanggroep in vlotte koorsetting met eigen combo. Het repertoire is diversen breed populair.
Puur voegt graag iets toe bij optredens en nodigt het publiek uit de muziek mee te beleven. Puur heeft een actief jaar achter de rug met optredens in Theetuin het Klooster, Hof van Hintham, festival ‘Fabriek Magnifique’, Zingen bij de kerststal Sint Jan met de Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch, Perron-3 Op weg naar Kerst.
Info zanggroep Puur: www.tempeltje.nl

 

Het ROSMALENS MANNENKOOR,
gastheer en organisator van Koren op de Rosmolen.
Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht en viert dit jaar zijn 40-jarig bestaan. Het internationale en aantrekkelijke repertoire loopt van licht klassiek tot modern.
De muzikale leiding is in handen van dirigente Carla Bons.

Op andere pagina’s van onze site leest u meer over het korenfestival en over voorgaande edities van “Koren op de Rosmolen”. Ook ons fotoalbum geeft een mooi beeld van voorgaande festivals. 
Wij zijn er van overtuigd dat we als Rosmalens Mannenkoor u ook dit jaar een boeiende en plezierige muziekavond zullen bezorgen.