“Zingen geeft energie en lucht”

Onder deze titel verscheen in de Rosbode/de Streekwijzer op 11 oktober 2017 van de hand van Corrianne-Schijvens dit artikel over ons koor in de voorbereiding naar Koren op de Rosmolen op zaterdag 14 oktober 2017.

Rosmalens Mannenkoor presenteert Koren op de Rosmolen

Erelid Kees Hoppenbrouwers overleden

Bedroefd nemen wij afscheid van ons oud-lid en gewaardeerd ere-lid

KEES HOPPENBROUWERS
Hij overleed op 29 juli 2017 in de leeftijd van 92 jaar.

Kees was vanaf de oprichting van ons koor in 1983 lid van ons koor. Zijn leeftijd dwong hem eind 2001 als zanger af te zien van verdere deelname aan onze kooractiviteiten en eindigde zijn lidmaatschap.
 De eerste 6 jaar van ons bestaan was Kees bestuurslid en vicevoorzitter van ons koor. Naast het muzikale aspect hechtte Kees veel waarde aan de kameraadschap en het sociale gebeuren binnen ons koor, waarop hij een onuitwisbare en positieve uitstraling had.
Als erelid bleef Kees de ontwikkelingen van ons koor tot het laatste moment met veel belangstelling volgen en was hij als enigszins mogelijk aanwezig bij gebeurtenissen en optredens van ons koor. Ook dan liet hij niet na te wijzen op het belang van kameraadschap als pijler voor de samenzang in ons koor.

Met Kees verliezen we behalve een grote fan een goede vriend, die we in dankbare herinnering van het Rosmalens Mannenkoor in ere houden.
Tijdens de uitvaartdienst op vrijdag 4 augustus 2017 in de kathedrale basiliek St. Jan van den Bosch doen we Kees muzikaal uitgeleide.

Ons medeleven gaat uit naar de kinderen, klein-, en achterkleinkinderen van Kees; wij wensen hen veel sterkte bij het verlies van hun vader en opa.