Over ons, Het Rosmalens Mannenkoor

Het Rosmalens Mannenkoor is opgericht op 24 februari 1983. Pieter van de Plas (1937 – 2003) een bekende man binnen het Rosmalens muziekleven, had hiertoe het initiatief genomen met een artikel in het Brabants Dagblad en in het lokale weekblad “de Molen”: hij riep alle Rosmalense Mannen op de uitdaging aan te gaan en zich aan te melden voor een nieuw op te richten mannenkoor voor Rosmalen.
Pieter werd de dirigent van deze startende vereniging, dat zich in enkele jaren al snel ontwikkelde tot een koor van ca. 40 zangers verdeeld over 4 stempartijen van tenoren en bassen.
Op dit moment (2020) telt ons koor 43 leden, woonachtig in o.a. Rosmalen, den Bosch, en omgeving.

Na Pieter van de Plas werd het koor achtereenvolgens geleid door Dyon van Dijk( ), Piet van der Schoot ( ) en Jos Richters. Vanaf 1996 was de muzikale leiding van het Rosmalens Mannenkoor in handen van Fred van de Grint, die naast zijn dirigentschap vrijwel alle liederen voor ons koor bewerkt of arrangeert.  Helaas is Fred eind 2016 getroffen door een fysieke aandoening, waardoor hij om gezondheidsredenen gedwongen was de muzikale leiding van ons koor uit handen te geven. Vanwege zijn belangrijke betekenis voor de ontwikkeling en succesvolle optredens van ons koor is Fred eredirigent van ons koor. Wij wensen Fred alle goeds en vooral een goede gezondheid.

Wij waren bijzonder blij dat mevr. Ien Bouwmans bereid was de muzikale leiding van ons koor en het dirigeerstokje van Fred  van de Grint over te nemen in de periode van 2017 tot 2020.
In de periode tot de lockdown vanwege de coronacrisis heeft Henk de Winkel  – repetitor van ons koor – het dirigentschap op zich  genomen bij de wekelijkse repetities. 


Inmiddels hebben we in Carla Bons onze nieuwe dirigent gevonden.
Vanaf de start van het nieuwe seizoen 2020/2021 op 27 augustus leidt zij onze repetities en heeft ze de muzikale leiding van ons koor op zich genomen. Hoewel door de corona-lockdown de start met “vallen en opstaan” ging is nu sprake van een plezierige en vruchtbare samenwerking en was er op 24 april 2022 inmiddels ons eerste publieke optreden in de Kentering onder haar leiding. 

Carla is aan het conservatorium van Tilburg in 1975 afgestudeerd voor orgel en in 1977 voor piano. Ook heeft zij in Utrecht de Kurt Thomascursus gevolgd en is afgestudeerd voor de dirigentenopleiding Koordirectie.
Carla is ook dirigent bij enkele andere koren.

Het Rosmalens Mannenkoor heeft zich, na opheffing van de afdeling Noord-Brabant/Zeeland van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) aangesloten bij Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen. 
Het Rosmalens Mannenkoor repeteert op donderdagavond in de zaal van Café d’n Beer, dorpsstraat 77 in Rosmalen, aanvang 20.00 uur.

Het koor timmert graag aan de weg en schuwt nieuwe uitdagingen niet. Daarbij wil het een groot publiek aanspreken met een breed en veelzijdig repertoire aan liederen in verschillende talen, dat varieert van middeleeuws tot hedendaags en van klassiek tot pop, en van Romantiek tot Musical.

Enkele hoogtepunten

Al vele jaren geeft het Rosmalens Mannenkoor een drukbezocht kerstconcert in de fraaie, monumentale St. Lambertuskerk in (centrum) Rosmalen. Voor de vele bezoekers een sfeervol hoogtepunt en een waardige afsluiting van het jaar.

In 2008 bij het 25 jarig jubileum werd een onvergetelijke feestreis naar Rome ondernomen, waarbij het koor op zaterdagavond een mis kon zingen in de Sint Pieter.

Een dag later, op zondagmorgen, zongen de mannen tijdens een eucharistieviering in de beroemde basiliek van Sancta Maria Maggiore.
Spontane en druk beluisterde optredens werden gegeven tijdens een rondwandeling door de eeuwige stad, zoals in het Pantheon en op de Spaanse trappen.

Vanaf 2010 organiseert het koor zo mogelijk jaarlijks zijn korenfestival “Koren op de Rosmolen”. Verschillende koren krijgen daarbij als deelnemer een gratis podium geboden om hun muzikale kunnen te tonen, met het doel om het publiek een variëteit aan koorzang te laten beleven en om de vriendschappelijke en muzikale contacten tussen koren aan te halen. 

20140309odematinee49Bij het 30 jarig bestaan van het Rosmalens Mannenkoor in 2013 werd als jubileumconcert de Ode op het Drinklied uitgevoerd; een uit scènes opgebouwd optreden, gewijd aan de rijke Europese drinkliederencultuur. Een dertigtal gezangen van de vroege Middeleeuwen tot in onze tijd illustreerden deze cultuur in een gevarieerd en energiek concert. 
Onlangs hebben we ons 40 jarig jubileum gevierd met een jubileumconcert op 4 juni 2023 in de Kentering. 

Sociale samenhang

De meeste mannen die lid worden van het Rosmalens Mannenkoor, blijven dat zo lang mogelijk. Want het samen zingen is plezierig en het samenzijn is prettig. De onderlinge verhoudingen in het koor zijn vriendschappelijk, en het genieten van muziek en het muzikaal presteren zorgen voor een sterke verbondenheid, waarbinnen nieuwe leden zich snel thuis voelen.

Als u het Rosmalens Mannenkoor wilt uitnodigen voor een optreden, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.